Serum Nedir?

  Serum, kanın bekletilip, pıhtılaştırıldığı zaman, ortaya çıkan berrak sıvıdır. Kan vücut dışına alınıp bir cam kaba konulduktan bir süre sonra pıhtılaşır.
  Bu durum, kanın içinde erimiş halde bulunan ve fibrinojen denilen plazma proteininin erimeyen fibrin hâline dönüşmesindendir. Kan içindeki hücreler bu fibrin içinde kalır. Büzülen fibrin sebebiyle ortaya berrak bir sıvı çıkar ki, buna serum denir.

  Parenteral uygulama ve parenteral solüsyon nedir?

  • Bir veya birden fazla etken maddenin su veya başka uygun bir çözücü içerisinde çözülmesi yoluyla elde edilen ilaçlara solüsyon denmektedir.
  • Damar ya da doku içine enjekte edilerek uygulanan steril, pirojen içermeyen solüsyonlara da parenteral solüsyonlar denir.
  • Parenteral solüsyonlar çözücü madde, ara maddeler, tampon maddeler, preparatın ozmotik basıncını kanın ozmotik basıncı ile eşitleyen (izotonik yapan) maddeler, stabilizatörler (dengeleyici maddeler) veya antimikrobiyal koruyucular gibi yardımcı maddeler içerebilirler.
  • Aşı, serum, peritonal diyaliz solüsyonları ve radyoaktif ilaçların da dahil olduğu bu preparatlar özel formulasyon, üretim metodları ve/veya kullanımlarına mahsus uygun takdim şekli gerektirirler. Bazı enjeksiyonlar ve intravenöz infüzyonlar kullanım öncesi uygun bir şekilde seyreltilmiş steril konsantre solüsyon formunda takdim edilebilmektedir.
  • İlacın çabuk etki etmesi istenen acil durumlarda parenteral uygulama tercih edilir.
  • IV (intravenöz = damar içi), IM (intramusküler = kas içi) ve SC (subkutan = cilt altı) en çok kullanılan parenteral uygulama teknikleridir.

  Serum bileşimindeki başlıca maddeler nelerdir?  Serum, bol albüminli, sulu bir sıvıdır. İçinde ayrıca diğer azot bileşikleri (üre, amino asitler, kreatin, ürik asit), glikoz, lipitler (yağ asitleri, fosfo-aminolipitler, steroller), maden iyonları (sodyum, potasyum, kalsiyum, demir) bulunur. Serumun bileşimindeki bellibaşlı maddeler şunlardır (gr/ litre olarak):

  • Su : 800
  • Toplam protitler : 78
  • Serum-albümin : 46
  • Globülinler : 32
  • Üre : 0,30
  • Toplam kreatin : 0,04
  • Ürik asit : 0,05
  • Glikoz : 1
  • Toplam lipitler : 5,5-10
  • Yağ asitleri : 4
  • Forforlu lipitler : 1
  • Esterli kolesterol : 1,2
  • Aminoasitler (azotlu) : 0,04
  • Serbest kolesterol : 0,4
  • Toplam kolesterol : 1,6
  • Sodyum iyonu : 3,25
  • Potasyum iyonu : 0,19
  • Kalsiyum : 0,1
  • Magnezyum : 0,02

  Serum üretim aşamaları

  • a) Ham su
  • b) Revers Osmos (Biosmos) Su Sistemi
  • c) Finn-aqua (WPI)
  • d) Eşanjör (30-35 0C)
  • e) Reaktör 3000L
  • f) Hammadde tartımı-hammadde atımı
  • g) Dolum
  • h) Dış torba kapatma
  • i) Sterilizasyon (1100C 35 dakika)
  • j) Ambalaj
  • k) Karantina
  • l) Ürün serbestlik

  Neden serum?

  İnsan organizması hücre adı verilen milyonlarca birimden oluşmaktadır. Her hücrenin içinde, genel olarak su ve elektrolit adı verilen minerallerden oluşan hücre içi sıvısı bulunmaktadır. Hücrelerin dışında da yine su ve bazı elektrolitlerden oluşan ekstrasellüler sıvı (hücre dışı sıvısı) adı verilen bir sıvı bulunmaktadır. Ekstrasellüler sıvı, hücrelerin arasında yer alan ara sıvı ve damarlardaki kanın sıvı kısmını oluşturan plazma olmak üzere ikiye ayrılır. Bir kişinin sağlıklı olabilmesi için bu sıvıları oluşturan su ve elektrolitlerin belirli bir denge içinde bulunması şarttır. Sıvı-elektrolit kayıplarında, tedaviyi hızlandırıcı olarak ya da GİS (gastro-intestinal sistem) veya ağız yoluyla ilaç veya besin alınamayan durumlarda serum verilir. Serumların biyoyararlanımları % 100 veya % 100 e yakındır.

  Serum çeşitleri

  • I. TEMEL SOLÜSYONLAR
  • a) % 0.9 İzotonik Solüsyonu
  • b) % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu
  • c) % 10 Dekstroz Sudaki Solüsyonu
  • d) % 20 Dekstroz Sudaki Solüsyonu
  • e) % 30 Dekstroz Sudaki Solüsyonu
  • f) % 50 Dekstroz Sudaki Solüsyonu
  • g) % 5 Dekstroz - %0.2 NaCl Solüsyonu
  • h) % 5 Dekstroz - %0.45 NaCl Solüsyonu
  • i) % 5 Dekstroz - %0.9 NaCl Solüsyonu
  • j) % 5 Dekstroz - %0.45 NaCl - % 0.3 KCl Solüsyonu
  • k) 1/3 Polideks Solüsyonu
  • l) % 3 NaCl Hipertonik Solüsyonu
  • m) 1/4 Polideks IV İnfüzyon İçin Çözelti
  • II. MULTIPL ELEKTROLİT SOLÜSYONLARI
  • a) İzolen Dengeli Elektrolit Solüsyonu
  • b) İzolen – M % 5 Dekstroz Solüsyonu
  • c) İzolen – P % 5 Dekstroz Solüsyonu
  • d) İzolen – S PH 7.4 Elektrolit Solüsyonu
  • e) Ringer Solüsyonu
  • f) Laktatlı Ringer Solüsyonu
  • g) %5 Dekstroz Laktatlı Ringer Solüsyonu
  • h) % 20 Mannitol Solüsyonu
  • III. PLAZMA HACİM TAMAMLAYICI SOLÜSYONLAR
  • a) Dekstran 40 İzotonik NaCl Solüsyonu
  • b) Dekstran 70 İzotonik NaCl Solüsyonu
  • c) Polihes (HES 200/0.5) %6 IV İnfüzyon İçin Çözelti
  • IV. PREMİKS ÜRÜNLER
  • a) Polteofilin-200 IV İnfüzyon İçin Enjektabl Çözelti
  • b) Polteofilin-400 IV İnfüzyon İçin Enjektabl Çözelti
  • c) Polgyl Metronidazol % 0,5 IV Perfüzyon Çözeltisi
  • V. İRRİGASYON SOLÜSYONLARI
  • a) Steril Distile Su İrrigasyon Çözeltisi
  • b) İzotonik NaCl Cerrahi Kullanım İçin İrrigasyon Çözeltisi
  • c) %5 Mannitol Ürolojik İrrigasyon Çözeltisi
  • d) BSS OCROSOL Göz İçi İrrigasyon Çözeltisi

  Polipropilen SFC Port I.V Torba

  SFC PORT / Polipropilen Torba Kullanım Avantajları

  Intravenöz  tedavi kişinin doğal immün defans sistemini bozabilecek bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle uygulama sırasında kullanılan sıvının ve uygulama materyalinin steril ve kapalı bir sistem olması, kendi kendine kollabe olabilmesi, fleksibl ve transparan olması, toksik olmaması, kimyasal olarak geçimli olması ve farmakoekonomik prensiplere uygun olması gerekir.


  SFC Port Avantajları


  • * Hava girişine izin vermeyen kapalı bir sitemdir.
  • * Solüsyon akış hızı düzenli kontrol altında olup kesintisiz infüzyon mevcuttur.
  • * Her konnektörden ilaç enjekte edilebilir ve solüsyon verilebilir.
  • * Gövdesinin rijit olması sayesinde iğne batmasına bağlı kazalar önlenmiştir.
  • * Transparan olması sayesinde içindeki materyali görmek mümkündür.
  • * Steril enjeksiyon ve infüzyon noktaları bir kapak ile korunmaktadır.
  • * Giriş alanı daha geniştir.
  • * Hemşireler açısından uygulanması kolaydır.
  • * Avrupa Farmakopesi bölüm 3.1.3 ve 3.1.6 kurallarına uygundur.
  • * Avrupa Farmakopesi bölüm 3.2.9 kurallarına uygun lateks içermeyen ileri teknoloji ürünü kauçuk materyalden yapılmıştır.
  • * 121 °C ‘de  otoklav sterilazyonu yapılabilir.


  Polipropilen Torba Kullanım Avantajları

  Infüzyon solüsyon torbaları, Avrupa Farmakopesi’ne uygun, lateks içermeyen eşsiz bir ileri teknoloji ürünüdür.


  • * Bükülmez
  • * Hafiftir
  • * Taşınması kolaydır
  • * Atık madde azdır
  • * Yumuşatıcı veya yapıştırıcı kimyasal madde veya klor içermez.
  • * Polifleks polipropilen torba geri dönüşümlüdür. (geri dönüşüm kodu 5)

  Göz Solüsyonu

   BSS OCROSOL intraoküler ( göz içi ) irrigasyon solüsyonu, optalmolojide kullanılan steril fizyolojik tuz solüsyonudur.

   BSS OCROSOL solüsyonu, katarakt ve diğer intraoküler ( göz içi ) ameliyatlarda ön göz bölmesinin yıkanmasında kullanılır; enzimatikzonuloliz sonrasındaα-simotripsinin ön göz bölmesinden yıkanmasında; kanama durumunda ön bölmenin intraoperatif yıkanmasında; strabismus ameliyatlarında ve diğer ekstraoküler müdahalelerde korneanın yıkanmasında; flüoressein enstalasyonundan sonra göz mükozasının yıkanmasında;gözün asitle tahriş olmasında ve göz yanıklarında göz yaşı kanallarının yıkanmasında ve lazer tedavilerinde mükoza ve korneanın nemliliğini muhafaza etmede kullanılır.

  Serum nasıl takılır?

  Parenteral solüsyonlar şişe veya torba içinde ambalajlanmıştır. Doktorun kararına göre solüsyon hastaya tek başına veya içine ilaç karıştırılarak verilebilir. Her ikisinde de aseptik tekniğe uygun olarak hazırlanması gerekir. Sterilizasyonu korumak için serum şişesi veya torbasının ağzında bulunan, set takılacak olan kısma el ile dokunulmaz. Eğer solüsyonun içine ilaç karıştırılacaksa enjektörün iğnesi ile özel kısımdan ilaç verilir ve sıvı hafifçe alt üst edilerek ilacın sıvı ile karışması sağlanır.

  Cam şişe serumlarda infüzyon seti kullanımı
  1. Şişe, tıpanın ıslanması için birkaç kere baş aşağı çevrilir.
  2. Şişenin üzerindeki plastik kapak çıkartılır.
  3. İnfuzyon seti üzerindeki damla sayısını ayarlayan klemp kapatılır.
  4. İnfuzyon setinin spaykı (plastik delici kısım) üzerindeki koruyucu sağa sola çevrilerek çıkarılır. Spayk, tıpanın merkezine sokulur. Bu sırada, vakumun varlığını duyuran ses duyulur ve damlatma odacığında içeri çökme gözlenir. Bu işaretler görülmemişse, şişedeki vakum bozulmuş demektir; solüsyon kullanılmamalıdır.
  5. Damlatma odacığı, solüsyonla yarısına doluncaya kadar sıkılıp bırakılır. İğne ucundaki koruyucu çıkarılır. Klemp açılarak perfüzyon sistemi ve iğne solüsyonla doldurulur. Klemp kapatılarak damara girilir. Daha sonra klemp açılarak damla adedi ayarlanır.

  Önemli Not: Şişe ve PVC poşet serum kullanımına uygun olan infüzyon setinde damlatma odacığının üst bölümündeki On-Off kapağı uygulama esnasında cam ürünün vakumlu olmasından dolayı açık olmalıdır.

  Torba serumlarda infüzyon seti kullanımı
  1. Torba twist-off kapağın ıslanması için birkaç kez baş aşağı çevrilir.
  2. Torbanın twist-off kapağı çevrilip çıkarılır.
  3. İnfuzyon seti üzerindeki damla sayısını ayarlayan klemp kapatılır.
  4. İnfuzyon setinin spaykı (plastik delici kısım) üzerindeki koruyucu sağa sola çevrilerek çıkarılır. Spayk, twist-off kapağın merkezine sokulur.
  5. Damlatma odacığı, solüsyonla yarısına doluncaya kadar sıkılıp bırakılır. İğne ucundaki koruyucu çıkarılır. Klemp açılarak perfüzyon sistemi ve iğne solüsyonla doldurulur. Klemp kapatılarak damara girilir. Daha sonra klemp açılarak damla adedi ayarlanır.

  Önemli Not: Şişe ve PVC poşet serum kullanımına uygun olan infüzyon setinde damlatma odacığının üst bölümündeki On-Off kapağı uygulama esnasında PVC üründe kapalı olmalıdır. Aksi halde açık olan bölümden akıtma yapabilir.

  Polipropilen (PP) ve Polivinil klorür (PVC) arasındaki farklar nelerdir?

  Polypropylene (Polipropilen, PP)
  En yaygın ticari polipropilenin kristal yapısı düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) arasında bir seviyeye sahiptir. Yarı opaktır. Oksijene geçirgenliği polietilene göre daha yüksektir. Young modülü (elastizite modülü) de orta seviyededir. Bununla beraber, LDPE'den daha az sert ve HDPE ‘den çok daha az gevrektir.

  Özellikle, plastik enjektör üreticilerinin seçtiği bir plastik türüdür.

  Polipropilen, yorulmaya karşı çok iyi direnç gösterir. Düşük maliyetlidir, iyi bir darbe dayanımı vardır. Sürtünme katsayısı düşük olup, çok iyi elektrik yalıtımı sağlar. Kimyasal direnci iyidir. Tüm termoplastik işleme proseslerine uygundur. Polipropilenin, erime sıcaklığı 160 santigrat derece civarındadır.

  Buna karşın şu dezavantajlara sahiptir. UV ışını dayanımı azdır, yüksek termal genleşme gösterir. Boya ve kaplaması zordur. Dış hava şartlarına dayanımı azdır, oksitlenmeye açıktır. Yanıcı olup, klor içeren solventler ile etkileşime girer.

  PP, geri dönüşebilir, yani tekrar kullanılabilir bir plastiktir. Uluslararası geri dönüşüm kodu 5 olarak belirtilmiştir.  Polyvinyl chloride (Polivinil klorür, PVC)
  PVC oldukça geniş kullanım alanı olan bir plastiktir. Kimyasal endüstrisinde en değerli ürünlerden biridir. İdeal bir yapı malzemesi de olmasına rağmen, çevre ve insan sağlığı için PVC hakkında kaygılar vardır.

  PVC, son 50 yıldır sağlık sektöründe de kullanıma girmiştir. Yüksek sıcaklıklarda otoklavlanmaya uygundur. Son derece hafiftir. İçerdiği sıvının veya solüsyonun partikül ve renk değişimi açısından görsel kontrolüne olanak sağlayan şeffaflıktadır. Esneklik özelliği kırılmazlık avantajı sağlar. Oldukça esnek ve dayanıklı bir plastik türüdür. Parenteral kullanılan sıvıların, kan ve kan ürünlerinin torbalarında ve transfüzyon setlerinde, kateter, kanül ve drenlerde, stoma ürünlerinde ve daha birçok yerde PVC kullanılmaktadır.

  PVC, geri dönüşebilir, yani tekrar kullanılabilir bir plastiktir. Uluslararası geri dönüşüm kodu 3 olarak belirtilmiştir.

  Türkiye & Dünyada Serum

  Büyük hacimli paranteral solüsyon üretimi tüm Dünya da ve ülkemizde sağlık alanında en temel ihtiyaçlardan biridir. Birçok tedavi yönteminde ve hastaların temel beslenme gereksiniminde serum desteği olmazsa olmazlardandır. Bu alanda hemen hemen her pazarda Uluslar arası üreticiler ve Yerel üreticiler faaliyet göstermektedir.

  Serum kullanımı ülke nüfusu ve ülkenin kalkınma oranı ile paralel olarak hesaplanır. Genel öngörü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde serum tüketiminin Ülkenin Nüfusu * 1,5 olduğu şeklindedir. Gelişmemiş ülkelerde ise serum tüketim Ülkenin Nüfusu * 1 ya da daha altındadır.

  Gelişmekte olan ülkeler içerisinde ön planda bulunan ülkemiz son yıllarda tüketim oranında Gelişmiş Ülkeler seviyesini yakalamıştır. Üreticilerin pazara sunduğu farklı form alternatifleri, Hastanelere ve de Doktorlara geniş bir çözüm olanağı sunmaktadır. Örneğin son yıllarda ülkemizde özellikle küçük form serum tüketimi oldukça artmıştır, hastanelerde birçok ürün enjeksiyonu küçük formda serumlar ile sağlanmaktadır.

  Geniş ürün yelpazesi tedavi yöntemlerinde çeşitli esneklikler sağlarken ekonomik tüketimi kolaylaştırmakta, israfı önlemektedir.

  Ülkemizde gerek Üreticilerin teknolojik anlamda yaptığı yatırımlar ile tüm Dünyada kabul görmüş standartlarda hizmeti, gerekse de hızla büyüyen Kamu ve Özel Hastaneleri ile insanların tedaviye çok daha kolay ulaşım imkanı, genel ürün ve hizmet kalitesini artmasında en önemli etkenlerdir.